Author: cetnielsen

Katte er en trussel for naturen

Det er nødvendigt at få katten væk fra naturen, fordi den udgør en trussel mod blandt andet fuglene. Det mener jægerforbund og biolog. Af Carl Emil Nielsen og Astrid Sofie Sturlason Katten udgør en trussel mod naturens dyr og fugle, når...